We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

Cyfrannwch [Welsh]

English

Diolch am wneud gwahaniaeth

Mae pob rhodd, waeth pa mor fawr neu fach, yn helpu i roi dyfodol gwell i bobl ag epilepsi.

Gallwch roi:

  • Drwy neges destun – tecstiwch ACT NOW i 70700 i roi £5*
  • Ar-lein yn Saesneg yn unig

Nid yw Epilepsy Action yn cael bron dim arian gan y llywodraeth. Rydym yn dibynnu ar roddion gan bobl fel chi am £9 o bob £10 mae’n costio i helpu pobl ag epilepsi.

Gydag eich rhodd gallwn roi cyngor, gwella gofal iechyd, ymgyrchu dros degwch a helpu i ddiweddu’r stigma i bobl sy’n cael eu heffeithio gan epilepsi.

*Y DU yn unig. Mae negeseuon testun yn costio £5 yn ogystal â’ch cyfradd rhwydwaith safonol. Bydd Epilepsy Action yn derbyn 100 y cant o’r rhodd.

There are no comments yet. Be the first to comment...

Contact Author

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.