We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

Sut mae’ch rhodd yn helpu [Welsh]

English

Mae gan tua un o bob 100 o bobl epilepsi. Gall daro unrhyw un, unrhyw bryd yn eu bywydau. Ac ni fydd gan y rhan fwyaf o bobl unrhyw syniad beth achosodd eu hepilepsi.

Gall Epilepsy Action helpu. Gyda’ch rhodd gallwn roi cyngor, gwella gofal iechyd, ymgyrchu dros degwch a helpu i ddiweddu’r stigma i bobl sy’n cael eu heffeithio gan epilepsi.

Nid yw Epilepsy Action yn cael bron dim arian gan y llywodraeth.  Rydym yn dibynnu ar roddion gan bobl fel chi am £9 o bob £10 mae’n costio i helpu pobl ag epilepsi.

Rhowch gyfraniad heddiw.

Gall eich rhoddion wneud gwahaniaeth


Gall £6 helpu ein harbenigwyr i roi cymorth i rywun sydd newydd gael gwybod bod ganddynt epilepsi, darparu cyngor a gwybodaeth pan fydd angen hynny fwyaf arnynt.

Gall £25 helpu i ymgyrchu i ddiogelu nyrsys epilepsi arbenigol rhag toriadau’r GIG.

Gallai £50 ariannu cyflenwad chwe mis o lyfrynnau gwybodaeth a thaflenni gwybodaeth diweddar sydd eu hangen ar nyrs epilepsi arbenigol ar gyfer eu cleifion.

Gallai £180 ariannu sesiwn ymwybyddiaeth mewn ysgol, gweithle neu gartref gofal gan un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig.

Gallai £250 helpu i ariannu gwaith ymchwil newydd sbon, fel astudiaeth glinigol hirdymort gan ganolfan ragoriaeth ymchwil.

Mae’r rhain yn cysylltu  a’r tudalennau Saesneg. Nid yw popeth wedi’i gyfeithu eto ond rydym wrthi’n gwneud.

There are no comments yet. Be the first to comment...

Contact Author

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.