We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

Llinell Gymorth Epilepsi a chyfieithu [Welsh]

(Preswylwyr y DU yn unig)

English

Os hoffech chi, eich teulu a ffrindiau, gael cyngor a gwybodaeth am epilepsi mewn ieithoedd heblaw am Saesneg, gallwch wneud hynny drwy defnyddio ein gwasanaeth iaith.
Galll Llinell Gymorth Epilepsi gynnig cyngor a gwybodaeth mewn 150 o ieithoedd.

Sut mae hynny’n gweithio?

Ffoniwch Llinell Gymorth Epilepsi ar 0808 800 5050. Mae ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd cynghorydd yn ateb eich galwad. Dywedwch wrth y cynghorydd pa iaith yr hoffech siarad. Os na allwch wneud hyn yn Saesneg, gallwch ofyn i rywun ffonio drostoch.

Bydd y cynghorydd yn gofyn am eich enw a pha iaith yr hoffech siarad. Dylech aros y llinell tra bydd y cynghorydd yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â’r alwad. Bydd hyn yn cymryd munud neu ddau. Yna gallwch siarad  a’r cynghorydd drwy’r cyfieithydd. Byddwch yn cael cyngor a gwybodaeth am epilepsi ar unwaith.

Beth am safon?

Mae pob cyfieithydd yn gymwys iawn yn eu maes. Mae eu natur broffesiynol yn golygu y byddant yn cyfieithu’r union eiriau a ddywedwyd.

Beth am gyfrinachedd?

Mae pob cyfieithydd yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd. Hefyd, mae Llinell Gymorth Epilepsi yn wasanaeth cwbl cyfrinachol.

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael i breswylwyr y DU ar hyn o bryd.

There are no comments yet. Be the first to comment...