We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Abergele Coffee and chat

Abergele Coffee and chat

Address: 
Hesketh House, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA, United Kingdom

Live in the Abergele area? Meet other people living with epilepsy in a relaxed setting. Our Abergele coffee and chat group meets on the first Thursday of every month 10am-12pm at Itaca Internet Café, Hesketh House, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

coffee and chatThis is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff. We aim to bring together anyone affected by epilepsy to share their experiences and reduce isolation and provide a point of contact for people living in the Abergele area.

Any questions? Please email me at jpaterson@epilepsy.org.uk, or telephone 07739093211.

Cymraeg

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Mae grŵp lleol Abergele yn cwrdd yn:

Itaca Internet Café, Hesketh House, Stryd y Bont,
Abergele LL22 7HA

Ar ddydd Iau cyntaf y mis rhwng 10am a 12 hanner dydd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Jan Paterson, Gweithiwr datblygu dwyieithog Gogledd Cymru

07739 093 211 jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739093211

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again