We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Aberystwyth and Distict epilepsy support group

Aberystwyth and Distict epilepsy support group

Address: 
Tesco Community Space Room, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PB, United Kingdom

Living in the Aberystwyth area? Meet other people living with epilepsy in a relaxed setting. Our Coffee and chat group meets second Saturday of the month 11.00am - 1.00pm at the Tesco community space room, Park Avenue.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.


This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Wyt ti, neu rhywun yn agos i ti yn byw gyda Epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cyfarfod yn Ystafell Gymunedol Tesco Coedlan y Parc, Aberystwyth SY23 1PB
Ar yr ail Sadwrn o bob mis Rhwng 11yb hyd at 1.00yp

Os ydych eisiau cyfarfod a chael sgwrs, dewch draw am fwy o fanylion. Mi fydd na luniaeth ysgafn ar gael. Cornel i blant. Croeso i bawb.

For more details, please contact Ann

Contact Name: 
Ann Sivapatham
Contact Number: 
0776 724 2658
Contact Email: 
asivapatham@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again