We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

 

You are here

Aberystwyth support group

Aberystwyth support group

Address: 
Tesco Community Space Room, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PB, United Kingdom

Living in the Aberystwyth area? Meet other people living with epilepsy in a relaxed setting. Our Coffee and chat group meets second Saturday of the month 11.00am - 1.00pm at the Tesco community space room, Park Avenue.

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Wyt ti, neu rhywun yn agos i ti yn byw gyda Epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cyfarfod yn Ystafell Gymunedol Tesco Coedlan y Parc, Aberystwyth SY23 1PB
Ar yr ail Sadwrn o bob mis Rhwng 11yb hyd at 1.00yp

Os ydych eisiau cyfarfod a chael sgwrs, dewch draw am fwy o fanylion. Mi fydd na luniaeth ysgafn ar gael. Cornel i blant. Croeso i bawb.

For more details, please contact Ann

Contact Name: 
Ann Sivapatham
Contact Number: 
01633 253 407

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again