We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Bridgend Coffee and chat

Bridgend Coffee and chat

Address: 
Emmanuel Christ Church, Morfa Street, Bridgend, CF31 1HA, United Kingdom

Living in the Bridgend, Neath, or Port Talbot area? Meet other people living with epilepsy in a relaxed setting. Our Coffee and chat group meets on the last Thursday of each month from 10.30am till 12.00noon. 

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

For more information, please contact Ann on 01633 253 407

Coffe and chat logo

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Contact Name: 
Ann
Contact Number: 
0776 724 2658
Contact Email: 
asivapatham@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again