You are here

Caernarfon Coffee and Chat

Caernarfon Coffee and Chat

Address: 
Te a Cofi, 23 Castle Square, Caernarfon, LL55 2NA, United Kingdom

All local branch and group face to face meetings and activities have been suspended.

We realise that many people rely on their group meetings and activities for information and support. Some of our groups are offering information and support through local virtual groups, using Zoom.

Caernarfon Coffee and Chat is not currently meeting virtually, but you can still sign up to hear from us when meetings restart.

If there isn’t a local virtual group meeting available for your local group you may be interested in our general virtual groups. These are open to anyone living in the UK. They are a great way of connecting with others who have experience of epilepsy, in a safe and relaxed environment.

If you cannot access support through a virtual group, or would like to speak to someone about epilepsy, our trained advisers are here to help. We offer confidential and personal advice through our helpline.

Living in the Caernarfon area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Caernarfon Coffee and chat group. The group meets on the first Saturday of the month from 11am till 1pm.

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff. All welcome.

Any questions? Please email Lorna at sglodionlorna@hotmail.co.uk or telephone 07769 567429.

Alternatively email Jan at jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Bar a Bwyty Copa, 25-28 Sgwâr y Castell, Caernarfon, Gwynedd LL55 2NA

Ar Ddydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng 11am a 1pm

Mae'r cyfarfod cyntaf Ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Lorna ar 07769 567429 neu e-bost: sglodionlorna@hotmail.co.uk
neu gysylltwch â Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Lorna
Contact Number: 
07769 567429
Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
sglodionlorna@hotmail.co.uk
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again