We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Caernarfon Living with Epilepsy event

Is an Epilepsy Action run event.

Caernarfon Living with Epilepsy event

Find nearby events

This event has taken place. Find more events near here.

Event Date: 
Saturday 18 February 2017 - 11:00
Address: 
Y Galeri, Y Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, United Kingdom

Epilepsy Action Cymru is organising two consultation events in North Wales. We want to know what you think about a support group in your area.  Join us at the Galeri. Come and tell Epilepsy Action Cymru how a support group can help you locally.  

Mae Epilepsy Action Cymru yn trefnu dau ddigwyddiad ymgynghori yn y Gogledd. Hoffem glywed eich barn chi ar sefydlu grŵp cymorth yn eich ardal. Ymunwch â ni yn y Galeri. Dewch i roi gwybod i Epilepsy Action Cymru sut y gallai grŵp cymorth eich helpu chi yn lleol.  

Book your free place

At the event you can:

  • See a presentation from a health professional on diagnosing, treating and managing epilepsy
  • Come talk to Cllr Sion Jones about living with epilepsy
  • Listen to Rachel talk about how her family copes with epilepsy
  • Discuss how we can take a group forward in Caernarfon

Mae’r diwgyddiad yn gyfle i:

  • Weld cyflwyniad gan weithiwr iechyd ar ddiagnosio, trin a rheoli epilepsi
  • Siarad â’r cynghorydd lleol, Sion Jones
  • Gwrando ar Rachel yn trafod sut mae ei theulu hi yn ymdopi ag epilepsi
  • Trafod sut allwn ni fwrw mlaen i ddatblygu grŵp yng Nghaernarfon

Book your free place

Big Lottery Fund/Cronfa Loteri Fawr

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk