We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Cardiff branch

Cardiff branch

Address: 
Henry's Bar, Park Place, Cardiff, CF10 3DN, United Kingdom

The Epilepsy Action Cardiff branch meets on the first Tuesday of the month at Henry's Bar, 6-8pm.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

 

For more details please contact Douglas or Glyn.

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Contact Name: 
Douglas
Contact Number: 
01291 424 841
Contact Name: 
Glyn
Contact Number: 
07703 572145

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again