We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Dolgellau - Epilepsy, your Assembly Member and you

Is an Epilepsy Action run event.

Dolgellau - Epilepsy, your Assembly Member and you

Event Date: 
Saturday 10 February 2018 - 10:00
Address: 
Eldon Square, Dolgellau, LL40 1RD, United Kingdom

Epilepsy Action Cymru is organising consultation events in North Wales during 2018. These events are aimed at anyone affected by epilepsy, including their carers and family

Come and join us and tell Epilepsy Action Cymru how a support group could help you locally.

At the event you can:

  • Hear from a PhD student coming to talk about research of epilepsy
  • Learn about resources from Epilepsy Action Cymru and accessing services locally
  • Hear Nicola talk about her experience of living with epilepsy and her life after surgery
  • Come and talk to your Assembly Member Joyce Watson

For more information you can contact our team on 0113 210 8885 or Jan Paterson on 07739 093 211 or jpaterson@epilepsy.org.uk

Book your free place Book now

Epilepsi, eich Aelod Cynulliad a chi

Ty Siamas, Sgwar Eldon, Dolgellau LL40 1RD

Dydd Sadwrn, 10 Chwefror 2018. 10.00am i 1.00pm

Mae Epilepsy Action Cymru yn trefnu digwyddiadau ymgynghori yng Ngogledd Cymru yn ystod 2018. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan epilepsi, gan gynnwys gofalwyr a theulu.

Dewch i ymuno â ni a dweud wrth Epilepsy Action Cymru sut y gallai grŵp cymorth eich helpu chi yn lleol.

Yn y digwyddiad fe allwch chi:

  • Ddysgu am adnoddau gan Epilepsy Action Cymru a chael mynediad at wasanaethau yn lleol
  • Gwrando ar Nicola yn siarad am ei bywyd yn dilyn llawdriniaeth epilepsi
  • Gwrando ar Emily, myfyriwr PhD, yn siarad am ymchwil i epilepsi
  • Gwrando ar Anastasia o Epilepsy Action yn rhoi’r diweddaraf ar Daliadau Annibyniaeth Personol
  • Dod i siarad â’ch Aelod Cynulliad Joyce Watson

Book now

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again