We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Epilepsy, your Assembly Member and you

Is an Epilepsy Action run event.

Epilepsy, your Assembly Member and you

Event Date: 
Saturday 9 June 2018 - 10:00
Address: 
Ty Siamas, Eldon Square, Dolgellau, LL40 1RD, United Kingdom

Epilepsy Action Cymru is organising consultation events in North Wales during 2018. These events are aimed at anyone affected by epilepsy, including carers and family.

Come and join us and tell Epilepsy Action Cymru how a support group could help you locally.

At the event you can:

  • Learn about resources from Epilepsy Action Cymru and accessing services locally
  • Hear Nicola talk about her life following epilepsy surgery
  • Hear from Emily, a PhD student, talk about research into epilepsy
  • Listen to Anastasia from Epilepsy Action update on Personal Independence Payments
  • Come and talk to your Assembly Member Joyce Watson

Book your free place

Need more information? Call Jan Paterson on 07739 093 211 or email jpaterson@epilepsy.org.uk 

Mae Epilepsy Action Cymru yn trefnu digwyddiadau ymgynghori yng Ngogledd Cymru yn ystod 2018. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan epilepsi, gan gynnwys gofalwyr a theulu. 

Dewch i ymuno â ni a dweud wrth Epilepsy Action Cymru sut y gallai grŵp cymorth eich helpu chi yn lleol. 

Yn y digwyddiad fe allwch chi:

  • Ddysgu am adnoddau gan Epilepsy Action Cymru a chael mynediad at wasanaethau yn lleol
  • Gwrando ar Nicola yn siarad am ei bywyd yn dilyn llawdriniaeth epilepsi
  • Gwrando ar Emily, myfyriwr PhD, yn siarad am ymchwil i epilepsi
  • Gwrando ar Anastasia o Epilepsy Action yn rhoi’r diweddaraf ar Daliadau Annibyniaeth Personol
  • Dod i siarad â’ch Aelod Cynulliad Joyce Watson

Am ragor o wybodaeth: ffoniwch Jan Paterson, gweithiwr datblygu dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again