We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Llandudno Coffee and Chat

Llandudno Coffee and Chat

Address: 
Llandudno Library, 48 Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP, United Kingdom

Living in the Llandudno area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Llandudno Coffee and chat group. The group meets at Llandudno Library, 48 Mostyn Street, Llandudno LL30 2RP on the fourth Saturday of the month from 11am to 1pm.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Any questions? Please email Jan Paterson at jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211.

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Grŵp Llandudno yn cwrdd yn:

Llyfrgell Llandudno, 48 Stryd Mostyn, Llandudno LL30 2RP
Ar bedwerydd Dydd Sadwrn y mis o 11am i 1pm
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Jan Paterson, Swyddog Datblygu Gogledd Cymru
07739 093 211 jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again