We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

 

You are here

Llangefni - Epilepsy, your Assembly Member and you

Is an Epilepsy Action run event.

Llangefni - Epilepsy, your Assembly Member and you

Find nearby events

This event has taken place. Find more events near here.

Event Date: 
Saturday 14 April 2018 - 10:00
Address: 
Canolfan Ebeneser, Styd Y Bont, Llangefni, LL77 7PN, United Kingdom

Epilepsy Action Cymru is organising consultation events in North Wales during 2018. These events are aimed at anyone affected by epilepsy, including their carers and family

Come and join us and tell Epilepsy Action Cymru how a support group could help you locally.

At the event you can:

  • Emily Holmes talks about research around epilepsy
  • Learn about resources from Epilepsy Action Cymru and accessing services locally
  • Hear a parent talk about their own experience of living with epilepsy
  • Come and talk to your Assembly Member Rhyn Ap Lorwerth

For more information you can contact our team on 0113 210 8885 or Jan Paterson on 07739 093 211 or jpaterson@epilepsy.org.uk

Book your free place Book now

Mae Epilepsy Action Cymru yn trefnu digwyddiadau ymgynghori yng Ngogledd Cymru yn ystod 2018. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan epilepsi, gan gynnwys gofalwyr a theulu.

Dewch i ymuno â ni a dweud wrth Epilepsy Action Cymru sut y gallai grŵp cymorth eich helpu chi yn lleol.

Yn y digwyddiad fe allwch chi:

  • Ddysgu am adnoddau gan Epilepsy Action Cymru a chael mynediad at wasanaethau yn lleol
  • Clywed gan riant yn trafod profiadau eu plentyn o fyw gydag epilepsi
  • Clywed y diweddaraf am Daliadau Annibyniaeth Bersonol gan Epilepsy Action
  • Dysgu am ymchwil Prifysgol Bangor i epilepsi
  • Trafod gyda’ch Aelod Cynulliad Rhun ap Lorwerth

Am ragor o wybodaeth: ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Archebwch nawr

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk