We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Llanrwst - Epilepsy, your Assembly Member and you

Is an Epilepsy Action run event.

Llanrwst - Epilepsy, your Assembly Member and you

Event Date: 
Saturday 27 January 2018 - 10:00
Address: 
Eagles Hotel, Church Street, Llanrwst, LL26 0LG, United Kingdom

Epilepsy Action Cymru is organising consultation events in North Wales during 2018. These events are aimed at anyone affected by epilepsy, including their carers and family

Come and join us and tell Epilepsy Action Cymru how a support group could help you locally.

At the event you can:

  • Find out about Bangor university's research into epilepsy
  • Learn about resources from Epilepsy Action Cymru and accessing services locally
  • Hear a parent talk about their own experience of living with a child who has epilepsy
  • Come and talk to your Assembly Member Janet Finch

For more information you can contact our team on 0113 210 8885 or Jan Paterson on 07739 093 211 or jpaterson@epilepsy.org.uk

Book your free place Book now

Mae Epilepsy Action Cymru yn trefnu digwyddiadau ymgynghori yng Ngogledd Cymru yn ystod 2018. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan epilepsi, gan gynnwys eu gofalwyr a’u teulu.

Dewch i ymuno â ni a dweud wrth Epilepsy Action Cymru sut y gallai grŵp cymorth eich helpu chi yn lleol.

Yn y digwyddiad gallwch:

  • Ddysgu am ymchwil prifysgol Bangor i epilepsi
  • Dysgu am adnoddau gan Epilepsy Action Cymru a chael mynediad at wasanaethau yn lleol
  • Clywed rhiant yn siarad am eu profiad o fyw gyda phlentyn ag epilepsi
  • Siarad â’ch Aelod Cynulliad Janet Finch

Unrhyw gwestiynau? Ffoniwch fi ar 07739 093 211 neu e-bost jpaterson@epilepsy.org.uk 

Archebwch nawr

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again