We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Porthmadog Coffee and Chat

Is an Epilepsy Action run event.

Porthmadog Coffee and Chat

Address: 
Porthmadog Football Ground, Y Traeth, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9PP, United Kingdom

Living in the Porthmadog area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Porthmadog Coffee and chat group. PLEASE NOTE the group is currently on hold as a new venue is being found.

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Any questions? Please email me Rob at roberthmurray@btinternet.com or telephone 07884 477823.

Alternatively you can email jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211.


A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Clwb Pêl-droed Porthmadog, Y Traeth, Porthmadog, Gwynedd LL49 9PP

Ar drydydd Dydd Sadwrn bob mis rhwng 1pm a 3pm

Cynhelir y cyfarfod cyntaf Dydd Sadwrn 17 Mehefin 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Rob ar 07884 477823 neu e-bost: roberthmurray@btinternet.com
neu ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Rob
Contact Number: 
07884 477823
Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
roberthmurray@epilepsy.org.uk
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again