We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Porthmadog Coffee and Chat

Is an Epilepsy Action run event.

Porthmadog Coffee and Chat

Address: 
Jenny's Café and Restaurant, 8-12 High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LP, United Kingdom

Living in the Porthmadog area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Porthmadog Coffee and chat group at Jenny's Café and Restaurant, Porthmadog

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff. All welcome. Our first meeting is Saturday October 21st and every third Saturday of the month after that between 10am and 12pm

Any questions? Please email Rob at roberthmurray@btinternet.com or telephone 07884 477823.

Alternatively you can email jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211.


A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Caffi a lle bywty Jenny, Porthmadog.

Ar drydydd Dydd Sadwrn bob mis rhwng 10yb a 12pn

Cynhelir y cyfarfod cyntaf Dydd Sadwrn 21 o Hydref 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Rob ar 07884 477823 neu e-bost: roberthmurray@btinternet.com
neu ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Rob
Contact Number: 
07884 477823
Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
roberthmurray@epilepsy.org.uk
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again