We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Rhos on Sea Coffee and Chat

Is an Epilepsy Action run event.

Rhos on Sea Coffee and Chat

Address: 
Brambles, 7 Colwyn Avenue, Rhos on Sea, Conwy, LL28 4RB, United Kingdom

Living in the Rhos on Sea area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Rhos on Sea Coffee and chat group. The group meets at Brambles, on the fourth Saturday of the month from 11am til 1pm.

coffee and chat

*First meeting on Saturday 24th of June at 11am*

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Any questions? Please email me at jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211

 

A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Brambles, 7 Colwyn Avenue, Llandrillo-yn-Rhos, Conwy LL28 4RB

Ar bedwerydd Dydd Sadwrn bob mis rhwng 11am a 1pm

Mae'r cyfarfod cyntaf Ddydd Sadwrn 24 Mehefin 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again