We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Trearddur Bay Coffee and Chat

Trearddur Bay Coffee and Chat

Address: 
Trearddur Bay Village Hall, Bryn Awelon, Lon st. FfraidTrearddur Bay, LL65 2UD, United Kingdom

Living in the Trearddur Bay area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Trearddur Bay Coffee and chat group. The group meets in the Trearddur Bay Village Hall, on the third Wednesday of the month from 6pm to 8pm.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff. All welcome!

Any questions? Please email me at jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Neuadd Bentref Bae Trearddur, Bryn Awelon, Lon St. Ffraid, Bae Trearddur, Caergybi LL65 2UD

Ar drydydd Dydd Mercher bob mis rhwng 6pm a 8pm

Mae'r cyfarfod cyntaf Ddydd Mercher 21 Mehefin 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again