You are here

Trearddur Bay Coffee and Chat

Trearddur Bay Coffee and Chat

Address: 
Trearddur Bay Village Hall, Bryn Awelon, Lon st. FfraidTrearddur Bay, LL65 2UD, United Kingdom

All local branch and group face to face meetings and activities have been suspended.

We realise that many people rely on their group meetings and activities for information and support. Some of our groups are offering information and support through local virtual groups, using Zoom.

Trearddur Bay Coffee and Chat group meets on the third Wednesday of the month, 7pm – 8.30pm.

To join our Trearddur Bay Coffee and Chat group and their local virtual meetings please sign up here.

The group is open to anyone living with epilepsy, their families and carers. We are a friendly group where you can find mutual support and share stories about epilepsy, as well as making friends and having some fun along the way.

The group is run by Jan who can be contacted on 07739 093 211.

If you cannot make the local virtual group meetings you may also be interested in our general virtual groups that are open to anyone living in the UK.

If you cannot access support through a virtual group, or would like to speak to someone about epilepsy, our trained advisers are here to help. We offer confidential and personal advice through our helpline.

Treaddur Bay will be having a virtual Christmas party on the 11th December 7-8.30 and won’t have their normal meeting times

Living in the Trearddur Bay area? If you have epilepsy and would like to talk to other local people with the condition, come along to our Trearddur Bay Coffee and chat group. The group meets in the Trearddur Bay Village Hall, on the third Wednesday of the month from 6pm to 8pm.

coffee and chat

This is an informal event where you can come along, meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff. All welcome!

Any questions? Please email me at jpaterson@epilepsy.org.uk or telephone 07739 093 211

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

A ydych chi, neu rywun yn agos atoch chi'n byw gydag epilepsi?

Mae grŵp lleol yn cwrdd yn

Neuadd Bentref Bae Trearddur, Bryn Awelon, Lon St. Ffraid, Bae Trearddur, Caergybi LL65 2UD

Ar drydydd Dydd Mercher bob mis rhwng 6pm a 8pm

Mae'r cyfarfod cyntaf Ddydd Mercher 21 Mehefin 2017

Os ydych chi eisiau cwrdd a sgwrsio, dewch draw i ddysgu mwy. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth:
ffoniwch Jan Paterson, Gweithiwr Datblygu Dwyieithog Gogledd Cymru ar 07739 093 211 neu e-bost: jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again