We fight to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

You are here

Tywyn coffee and chat group

Tywyn coffee and chat group

Address: 
King's Cafe, Talyllyn Railway, Tywyn, LL36 9EY, United Kingdom

Want to meet other people affected by epilepsy in a relaxed setting? Our Tywyn group meets from 1pm to 3pm on the first Tuesday of every month.

Our coffee and chat and branch meetings are currently suspended due to COVID-19. Find out more about our support for you during this time.

This is an informal event where you can come along and meet other people with epilepsy and Epilepsy Action staff.

Coronavirus – Canghennau a grwpiau coffi a sgwrs

Ar sail arweiniad cyfredol mae’r holl weithgareddau cangen a chyfarfodydd grŵp wedi’u hatal. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd hyd nes y dywedir yn wahanol.

Sylweddolwn y bydd llawer o bobl yn dibynnu ar eu cyfarfodydd a gweithgareddau grŵp am wybodaeth a chefnogaeth. Cofiwch ddefnyddio llinell gymorth Epilepsy Action am wybodaeth a chefnogaeth fel dewis amgen tra bydd y cyfarfodydd hyn ar stop.

Cofiwch hefyd am ein fforwm cymunedol epilepsi ar-lein forum4e.

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar unrhyw ddatblygiadau i arweiniad ar weithgareddau grŵp

Mae grŵp Tywyn yn cwrdd yn:
King’s Café, Rheilffordd Talyllyn, Tywyn LL36 9EY

Ar ddydd Mawrth cyntaf y mis rhwng 1pm a 3pm

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Jan Paterson, Swyddog Datblygu Gogledd Cymru

07739 093 211 jpaterson@epilepsy.org.uk

Contact Name: 
Jan Paterson
Contact Number: 
07739 093 211
Contact Email: 
jpaterson@epilepsy.org.uk

If you notice an error with this entry, please tell us by emailing nearme@epilepsy.org.uk

Search Again