We exist to improve the lives
of everyone affected by epilepsy

 

Llinell Gymorth Epilepsi a chyfieithu

English

(Preswylwyr y DU yn unig)

rotary phone

Os hoffech chi, eich teulu a ffrindiau, gael cyngor a gwybodaeth am epilepsi mewn ieithoedd heblaw am Saesneg, gallwch wneud hynny drwy defnyddio ein gwasanaeth iaith.
Galll Llinell Gymorth Epilepsi gynnig cyngor a gwybodaeth mewn 150 o ieithoedd.

Sut mae hynny’n gweithio?

Ffoniwch Llinell Gymorth Epilepsi ar 0808 800 5050. Mae ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd cynghorydd yn ateb eich galwad. Dywedwch wrth y cynghorydd pa iaith yr hoffech siarad. Os na allwch wneud hyn yn Saesneg, gallwch ofyn i rywun ffonio drostoch.

Byddwn yn cymryd eich enw, rhif ffôn a’ch iaith ofynnol. Byddwn yn gorffen yr alwad gyda chi ac yn cysylltu â’n darparwr dehonglydd. Ychydig funudau y dylai hi gymryd i’n darparwr dehonglydd eich ffonio chi a ni yn ôl (a elwir yn alwad cynhadledd).

Beth am safon?

Mae pob cyfieithydd yn gymwys iawn yn eu maes. Mae eu natur broffesiynol yn golygu y byddant yn cyfieithu’r union eiriau a ddywedwyd.

Beth am gyfrinachedd?

Mae pob cyfieithydd yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd. Hefyd, mae Llinell Gymorth Epilepsi yn wasanaeth cwbl cyfrinachol.

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael i breswylwyr y DU ar hyn o bryd.

There are no comments yet. Be the first to comment...

e-action newsletter

Subscribe to our e-action newsletter and stay informed

Subscribe to e-action newsletter feed